O mnie

Ukończyła  Akademię Sztuk Pięknych  im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Dyscypliny Plastyczne w Architekturze Wnętrz  – specjalizacja II stopnia w Pracowni Tkaniny Artystycznej profesor Ewy Poradowskiej – Werszler. Malarstwo i Rysunek w pracowni profesor Anny Marii Kramm. (Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii)

Absolwentka Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pedagogiki i Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Malarka i nauczycielka łączy w swojej pracy artystyczne i pedagogiczne umiejętności. Twórczość swoją prezentowała na 12. wystawach indywidualnych i 23. wystawach zbiorowych w Polsce oraz poza jej granicami. Na ostatniej wystawie indywidualnej „Przemiany” w ramach 48 Międzynarodowego Sympozjum Festiwal Sztuki Włókna  w Galerii Promocje w Jeleniej Górze prezentowała prace wykonane w technice batiku. 

Od 2021 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Interesuje się umieszczaniem sztuki w przestrzeni publicznej. Cykl „Languages” – batikowej tkaniny eksperymentalnej zaprezentowany został podczas działań artystycznych Park Sztuki w przestrzeni Parku Radziwiłłowskiego w Białej Podlaskiej w czerwcu 2018 roku a instalacje „Before the flight” oraz „Let’s have a shower” podczas 56 Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Strumicy w Macedonii Północnej w sierpniu 2019 roku.

Jej obrazy stanowią część zbiorów Centrum Kultury Anton Panov w Strumicy oraz Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja) – partnerskich miast Grójca.  Uczestniczka międzynarodowych plenerów malarskich (Strumica BJRM) oraz rodzimych (Czersk, Ojrzanów, Kazimierz Dolny, Janowiec).

Uczy plastyki w Szkole Kanadyjskiej w Warszawie a w Grójcu prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w Pracowni Artystycznej Przestrzeń dla Sztuki.   Kurator wystaw artystycznych. Współorganizuje oraz uczestniczy warsztatowo w wydarzeniach kulturalnych Mazowsza na terenie placówek oświatowych.

Poproszona o przedstawienie genezy swojej drogi twórczej odwołała się do przesłania:  „w myśl przekonania, że najważniejszy przy zapisie obrazu jest kolor, skupiam się na utrwalaniu emocji i uczuć poprzez barwy”.

W interpretacji artystki emocje i uczucia mają różne formy wypowiedzi, stają się także inspiracją do podejmowania tematów pokazujących wszechstronność Jej zainteresowań, zarówno formalnych jak i intelektualnych. Można więc sądzić, że prace malarskie wykonane techniką batikową na płótnie bawełnianym, zaliczą się w przyszłości do nurtu kontynuacji wybitnych osiągnięć w dziedzinie batiku Stowarzyszenia „Warsztaty Krakowskie” działającego w latach 1913-1926. Trzeba jednak pamiętać, iż batik na początku XX w. był dziedziną sztuki użytkowo – dekoracyjnej dopiero w latach powojennych przeszedł ewolucję, stając się dziedziną sztuk pięknych. Przywołuję meritum śp. prof. Ireny Huml, wybitnej konsultantki w dziedzinie malarstwa batikowego,  sugerujące  konieczność „…przywrócenia miejsca tej trudnej technice, lecz ciągle kryjącej nowe możliwości, we współczesnej twórczości plastycznej, jako  odwołania się do znakomitych, przeszło stuletnich tradycji europejskich i rodzimych”.

Taką postawę ilustruje wypowiedź i twórczość Pani Agnieszki: „staram się nanosić na materiał swoje idee i twórcze rozwiązania problemów, które analizuję. Tak powstały cykle „Languages”. „Snapchat” oraz „Garden”.

Agnieszka Kazała podąża własną drogą twórczą, która pozwala Jej na odkrywcze badania o charakterze  eksperymentalnym. Wcześniej zaprojektowane kompozycje wydobywa na tkaninie woskiem, nanosząc go pędzlem, podkreślającym ekspresyjność i malarskość tej techniki, a nie miedzianym lejkiem canting, który służy do rysowania precyzyjnych, drobnych ornamentów. Jej  eksperymentalne kompozycje naznaczone są zazwyczaj siecią kolorowych żyłek, wywołaną celowym łamaniem skorupy wosku, nadającym obrazom nową jakość o charakterze unikatowym. Kreacje techniką batiku powodują często u twórcy wysoki stopień podekscytowania, bowiem proces twórczy na pewnym etapie przebiega  zgodnie z prawami fizyki. Artystka interpretuje narastające emocje podczas powstawania  prac –  „tkanina barwiona w ten sposób niesie ze sobą aurę tajemniczości. Nie wiem w stu procentach jaki będzie efekt końcowy, nieprzewidywalność a jednocześnie sposób jej  wykonywania przy użyciu gorącego wosku jest zagadką, która wciągnęła mnie na dobre… Prace są częścią mnie więc poprzez działania twórcze odkrywam swoje wnętrze, mówię jaka jestem, w sposób jaki nie jestem w stanie ująć słowami.”

Technika rezerważowa, współcześnie znajduje wielu entuzjastów wśród twórców, jednakże artyści pracując w swoich pracowniach, w samotności przeżywają napięcia emocjonalne związane z wielokrotnym barwieniem lub nanoszeniem plam gorącego wosku na tkaninę, dlatego każda prezentacja wytworów kreowanych techniką batiku jest zwieńczeniem procesu twórczego i budzi wielkie zainteresowanie zarówno twórców jak i opcjonalnych odbiorców sztuki.

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler

Wrocław, czerwiec 2019

X